Το The Graph είναι ένα πρωτόκολλο δημιουργίας ευρετηρίων για ερωτήματα σε δίκτυα όπως τα Ethereum και IPFS. Οποιοσδήποτε μπορεί να χτίσει και να δημοσιεύσει ανοιχτά API's, τα οποία ονομάζονται υπογράφοι (subgraphs), κάνοντας τα δεδομένα εύκολα προσβάσιμα.